Politika privatnosti

PRAVILA ZAŠTITE PODATAKA (POLITIKA PRIVATNOSTI)

Dobro došli na zvaničan sajt www.napapijri.rs

Zahvaljujemo se na Vašoj poseti naše web lokacije i Vašem interesovanju za proizvode koje nudimo.

U nastavku teksta možete se informisati o uslovima, načinu i svrsi obrade podataka o ličnosti,u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

Prihvatanjem ovih uslova korišćenja i slanjem Vaših ličnih podataka, dajete saglasnost za obradu ličnih podataka u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, stoga Vas pozivamo da pročitate pravila zaštite podataka (POLITIKA PRIVATNOSTI) pre nego što date Vašu saglasnost za obradu podataka u određene svrhe kako bi se blagovremeno informisali koje podatke o ličnosti obrađujemo, u koje svrhe, koji je pravni osnov obrade kao i koja su Vaša prava shodno zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Sajt je vlasništvo društva Punto Blu d.o.o. Beograd

Rukovalac, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti je:

 

Punto Blu d.o.o. Beograd („Punto blu“)
Hadži-Milentijeva 59

11000 Beograd

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Vladimir Zrilić
Punto Blu d.o.o. Beograd

Hadži-Milentijeva 59

11000 Beograd
Adresa elektronske pošte: info@napapijri.rs

  1. Zaštita podataka

Zaštitu vaših ličnih podataka smatramo izuzetno važnom.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji identitet na osnovu takvih podataka određen ili odrediv.

Molimo vas da imate u vidu da Punto Blu d.o.o. (dalje “Rukovalac”) prikuplja podatke o ličnosti neposredno od vas, putem popunjavanja obrazaca i/ili putem mejl adrese i iste koristi i obrađuje isključivo u svrhe i za potrebe Rukovaoca, uz prethodno pribavljenu Vašu saglasnost.

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu za određeni proizvod potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine.

Korisnik koji je navršio 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu svojih podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga sajta www.napapijri.rs

 

Ukoliko se radi o korisnku koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka pristanak moraju dati roditelji koji vrše roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnici deteta.

 

Ovim ukazujemo da naše usluge se odnose na sva poslovno sposobna lica, kao i na maloletnike stim da napominjemo da za punovažnost ugovora o kupoprodaji/nardžbenici osiguranju neophodno je kupac poslovno sposoban u trenutku njegovog zaključenja. Potpunu poslovnu sposobnost, odnosno mogućnost da se izjavom volje stvaraju, menjaju ili ukidaju pravni odnosi, tj. zaključuju pravni poslovi, fizičko lice stiče kada postane punoletno, sa navršenih 18 godina života. U periodu od četrnaeste do osamnaeste godine života, maloletnik je ograničeno poslovno sposoban, što znači da može da zaključi ugovor, s tim što on postaje punovažan uz prethodnu ili naknadnu saglasnost roditelja, odnosno organa starateljstva.

 

Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti vaše privatne informacije.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.

Takođe, date podatke koristimo radi održavanja održavanja marketinškog kontakta sa Vama, u svrhu pružanja informacija o proizvodima i uslugama kompanije (slanje ponuda za proizvode i usluge, reklame, promocije, kampanje, i to putem telefona, SMS-a, ili e-pošte.)

  1. Cookies („Kolačići“)

Dužni smo da Vas obavestimo da Rukovalac preko sajta  www.napapijri.rs koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vasem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-ji su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

 

  1. Prikupljanje i obrada podataka o licnosti

Podaci o ličnosti koji su prikupljeni i pohranjeni na osnovu vaše saglasnosti neposrednim putem, putem mejla i/ili putem naše internet stranice i sl. biće obrađivani u obimu i za svrhu u kojoj je dopušteno na osnovu primenjivih zakonskih odredbi.

Podaci o vašem imenu, mejl adresi i drugi podaci koje nam dostavite isključivo služe da vam pruže odgovor na postavljeno pitanje i iste obrađujemo u svrhe ostvarivanja i pružanja usluga iz oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.

  1. Svrha prikupljanja i pravni osnov obrade

Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke isključivo u svrhe pružanja usluga iz oblasti rada Rukovaca u cilju ispinjenja Vaših zahteva i/ili odgovora na vaše pitanje, legitimnih interesa Rukovaoca, marketinsških promocija, kao i radi izvršenja pravnih obaveza ili zakonom propisanih ovlašćenja Rukovaoca.

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, prijavom ili registracijom na www.napapijri.rs podrazumeva saglasnost korisnika da mu šaljemo email, sms i viber obaveštenja.

Pravni osnov obrade predstavlja pristanak, odnosno saglasnost lica na koja se podaci odnose, kao i izvršenje zakonskih obaveza Rukovaoca kao i na osnovu legitimnih interesa Rukovaoca sve u skladu sa zakonskim osnovama propisanim članom 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

  1. Prenos podataka o ličnosti

Rukovalac je ovlašćen na prenos podataka drugim obrađivačima i/ili nadležnim organima u skladu sa posebnim propisima kao i onda kada je to potrebno radi ostvarenja svrhe obrade.

Rukovalac po potrebi može da prenose podatke u zemlje koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka. Prenos podataka se vrši na osnovu primarnog nivoa zaštite u skladu sa članom 64 Zakona o zaštiti podatka o ličnosti.

 

 

 

 

 

  1. Sigurnost podataka o ličnosti i rok čuvanja

 

Rukovalac ima obezbeđene tehničke i organizaciono sigurnosne mere kako bi podaci o ličnosti bili zaštićeni od pristupa neovlašćenih lica. Nastojimo da naše sigurnosne mere kontinuirano unapredimo u skladu sa tehnološkim razvojem.

Podaci o ličnosti iz naših evidencija čuvaju se trajno i/ili prema vremenu koji predviđa zakon odnosno sve do Vašeg opoziva i/ili zahteva za prestanak za daljom obradom podataka.

 

  1. Prava lica na koja se podaci odnose

 

Osim prava na opoziv prethodno date saglasnosti za obradu podataka o ličnosti, lice na koje se podaci odnose ima pravo na informisanje o podacima koji se obrađuju, ispravku podataka, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka i prigovor, kao i druga prava u skladu sa važećim propisima Zaštite podataka o ličnosti.

 

Zakonitost obrade ličnih podataka pre opoziva ostaje nepromenjena. Takve podatke Rukovalac je ovlašćen dalje obrađivati prema drugom zakonskom osnovu, radi ispunjenja zakonskih obaveza Rukovaoca.

 

Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing, sms i viber lista koje koriste za marketinške kampanje.

Ovlašćeni ste da datu saglasnost za obradu ličnih podataka koje nam dostavite opozovete u svakom trenutku pismenim putem na mail adresu info@napapijri.rs

 

  1. Podaci o licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti

 

Navedena pravila o zaštiti podataka o ličnosti odnose se na internet stranicu https://www.napapijri.rs i na obradu podataka od strane našeg društva kao Rukovaoca podataka.

 

U okviru Rukovaoca, na raspolaganju vam stoji i lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti i poverljivost podataka.

Za sva pitanja budite slobodni da nas kontaktirate.

Mart 2021.godine